Hüvitised

Dentista Hambakliinik on Tervisekassa lepingupartneriks laste ja täiskasvanute hambaravis.


LASTE HAMBARAVI

TÄISKASVANUTE  HAMBARAVIHÜVITIS

Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased ravikindlustatud isikud, rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed.

Hambaravihüvitised kehtivad esmavajalikele hambaraviteenustele.
 

Haigekassa finantseeritavad hambaraviteenused täiskasvanutele on  järgmised

PROTEESIHÜVITIS

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta. Õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel.

ELUPUHUNE HAMBARAVI

Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi täiskasvanud  füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ei suuda ise oma suuhügeeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetegainimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst või eriarst, mitte  hambaarst. 


Täpsem info hambaravihüvitiste kohta Tervisekassa kodulehel https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi