Hüvitised

Dentista Hambakliinik on kuni 19-aastaste laste hambaravis Eesti Haigekassa lepingupartner. Täiskasvanute hambaravihüvitis on 40 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 50% raviarvest.

Haigekassa

LASTE HAMBARAVI

TÄISKASVANUTE  HAMBARAVIHÜVITIS

Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased ravikindlustatud isikud, rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed.

Hambaravihüvitised kehtivad esmavajalikele hambaraviteenustele.
 

Haigekassa finantseeritavad hambaraviteenused täiskasvanutele on  järgmised

PROTEESIHÜVITIS

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta. Õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel.

Täpsem info hambaravihüvitiste kohta Haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee