Dentista Hambakliinik on Eesti Haigekassa lepingupartner, mille kohaselt on kuni 19-aastastele patsientidele hambaravi tasuta.
Rohkem informatsiooni hambaraviteenuste hüvitiste kohta leiad haigekassa kodulehelt.

 

Hüvitise taotlemise õigust omab kindlustatud isik, kes on: Hüvitise taotlemiseks vajalik: Hüvitise määr alates 01.01.2011. a
Vähemalt 63-aastane kindlustatu esitab avalduse, hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja 19,18 eurot aastas
Vanadus- ja töövõimetuspensionär kindlustatu esitab avalduse, hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja 19,18 eurot aastas
Alla 1-aastase lapse ema kindlustatu esitab avalduse, tasumist tõendava dokumendi ja alla 1-aastase lapse sünnitunnistuse koopia 28,77 eurot aastas
Suurenenud hambaraviteenuse vajadusega kindlustatu esitab avalduse koos tasumist tõendava dokumendiga ning arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenevad hambaraviteenuste vajadust 28,77 eurot aastas
Rase kindlustatu esitab avalduse, tasumist tõendava dokumendi ja rasedust tõendava arstitõendi 28,77 eurot aastas
Vähemalt 63-aastane, vanaduspensionär, töövõimetuspensionär kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab avalduse koos arvega haigekassale 260,00 eurot 3 aasta jooksul