Dentista Hambakliinik on Haigekassa lepingupartner

LASTE HAMBARAVI
•  Alla 19-aastastele ravikindlustatud lastele ja noortele on hambaravi tasuta.

TÄISKASVANUTE   HAMBARAVIHÜVITIS
•  Täiskasvanute hambaravihüvitis on 40 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 50 % raviarvest.
•  Rasedatele ja alla üheaastaste laste emadele on  hambaravihüvitis kuni 85 eurot aastas, kusjuures patisent tasub vähemalt 15% raviarvest ise.
•  Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63-aastastele eakad saavad hambaravihüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub vähemalt 15% raviarvest ise.

Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased ravikindlustatud isikud, rasedad, alla üheaastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed.

Hambaravihüvitised kehtivad esmavajalikele hambaraviteenustele. 
Haigekassa finantseeritavad hambaraviteenused täiskasvanutele on  järgmised:
hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt; diagnostika (sh röntgenülesvõtted); ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine; püsiva täidise paigaldamine; hamba eemaldamine; mädakolde avamine ja ravimine; juureravi; igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt; tuimestus.

PROTEESIHÜVITIS
•  63-aastastele ja vanematele, ravikindlustust omavatele töövõimetuspensionäridele ning vanaduspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 260 eurot hambaproteeside maksumusest.
Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta. Õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel.
Täpsem info hambaravihüvitiste kohta Haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee